Foxit Reader | קורא PDF להורדה

Foxit Reader | קורא PDF
Foxit Reader היא תוכנה חינמית, פשוטה, קלילה, מהירה ובעלת ממשק נוח לשימוש המשמשת כתחליף לקורא הPDF של אדובי.Foxit Reader מאפשרת צפייה, הצגה והדפסת מסמכי PDF בקלות.Foxit Reader מאוד מאובטחת היא מציעה שלוש רמות אבטחה בצפייה במסמכי PDF כדי להגן עליכם מפני מזיקים הטמונים במסמכי PDF.בנוסף Foxit Reader כוללת אפשרויות כמו המרת מסמך PDF למסמך טקסט רגיל.
קטגוריה: תוכנות עזרלפני 195 שבועות